Himlen är fortfarande blå - BOK

Himlen är fortfarande blå - BOK

Boken ”Himlen är fortfarande blå” är ett djupt personligt projekt som efter en lång

tids arbete nu äntligen mynnar ut i en bok. Boken består av analoga

fotografier av Roine Magnusson i samspel med poetiska texter av Maria

Elander, och skildrar en strävsam utforskning av en värmländsk landsbygd

där Roine har sina rötter. Men boken söker också fånga minnen och känslor

med naturens skiftningar som fond. 

”Himlen är fortfarande blå” 240x170, 144 sidor, hårt omslag med folieprägling. 

ISBN: 978-91-983883-0-5

    245,00 krPris